Home > Committees > ICBS Programs Support Teams

ICBS Publications Team

Lars Andersson

BIMSA

Mengyuan Chen

BIMSA

Lynn Heller

BIMSA

Yun Niu

YMSC

Xinxing Tang

BIMSA

Ruihua Wang

BIMSA

Sangsan Warakkagun

Zuoqiang Shi

BIMSA

YMSC

Yandun Zhou

Yi Zhu

BIMSA

BIMSA


ICBS Opening & Awards Ceremony Team

Hao Guo

YMSC

Yun Niu

YMSC

Xiaofang Wang

Qiuzhen College, Tsinghua U

Lufang Xie

Qiuzhen College, Tsinghua U

Chenglong Yu

YMSC

Xinmeng Zhao

Qiuzhen College, Tsinghua U

Yuan Zhou

YMSC

Yandun Zhou

BIMSA


ICBS Banquet Programs Team

Lars Andersson

BIMSA

Bong Lian

Zhengwei Liu

Brandeis U, BIMSA

BIMSA

Nicolai Reshetikhin

BIMSA

Wei Song

YMSC

Xiaofang Wang

Qiuzhen College, Tsinghua U

Yifang Wang

Rongling Wu

IHEP

BIMSA


ICBS Students & Postdocs Support Team

Zhijie Chen

YMSC

Ziwei Feng

YMSC

Youran Guo

Qiuzhen College, Tsinghua U

Kaizhong Hu

Qiuzhen College, Tsinghua U

Zhaoqing Jiang

Qiuzhen College, Tsinghua U

Xin Liu

Qiuzhen College, Tsinghua U

Xiaofang Wang

Qiuzhen College, Tsinghua U

Hui Wang

Qiuzhen College, Tsinghua U

Yu Wang

Qiuzhen College, Tsinghua U

Qianwen Wu

Qiuzhen College, Tsinghua U

Lufang Xie

Qiuzhen College, Tsinghua U

Xinmeng Zhao

Qiuzhen College, Tsinghua U

Zhi Zhou

Qiuzhen College, Tsinghua U


ICBS Speakers Support Team

Dylan Allegretti

YMSC

Chenglong Bao

YMSC

Chi-Ming Chang

YMSC

Tianhe Chen

BIMSA

Wei Chen

Beijing Capital Normal U

Zhijie Chen

YMSC

Yitwah Cheung

YMSC

Hansheng Diao

YMSC

Lu Fang

EE Department, Tsinghua U

Akito Futaki

YMSC

Honghao Gao

YMSC

Hao Guo

YMSC

Shimin Hu

CS Department, Tsinghua U

Ling-Yan Hung

YMSC

Long Jin

YMSC

WenJia Jing

YMSC

Jian Li

Institute for Interdiisciplinary Information Sciences, Tsinghua U

Qi Li

CS Department, Tsinghua U

Yong Lin

YMSC

Jianfeng Lin

YMSC

Zhengwei Liu

YMSC

Yang Liu

CS Department, Tsinghua U

Huaping Liu

CS Department, Tsinghua U

Jing Ren

IHEP CAS

Mauricio Romo

YMSC

Peng Shan

YMSC

Zuoqiang Shi

YMSC

Koji Shimizu

YMSC, BIMSA

Wei Song

YMSC

Kazuyuki Tanaka

BIMSA

Jie Tang

CS Department, Tsinghua U

Xuecheng Wang

YMSC

Xiaowo Wang

Department of automation, Tsinghua U

Qing-Rui Wang

YMSC

Yunhui Wu

YMSC

Jiamin Wu

Department of automation, Tsinghua U

Jian Xiao

YMSC

Senzhe Xu

YMSC

Junya Yagi

YMSC

Wenbin Yan

YMSC

Xiaokui Yang

YMSC

Fan Yang(female)

YMSC

Fan Yang(male)

YMSC

Chenglong Yu

YMSC

Dingxin Zhang

YMSC

Cheng Zhang

YMSC

Shaokui Zhang

CS Department, Tsinghua U

Qianchuan Zhao

Department of automation, Tsinghua U

Jie Zhou

YMSC

Yunpeng Zi

BIMSA


ICBS IT Support Team

Wei Chen

Beijing Capital Normal U

Tianhe Chen

BIMSA

Bong Lian

Brandeis U, BIMSA

Yunpeng Zi

BIMSA


ICBS ID Photo Team

Ziwei Feng

YMSC

Hao Guo

YMSC

Jianping Wang

YMSC

Ce Wang

YMSC

Han Zhang

YMSC

Xucheng Zhang

YMSCICBS Language Translation Team

Lars Andersson

BIMSA

Lynn Heller

BIMSA

Jianfeng Lin

YMSC

Koji Shizumi

YMSC, BIMSA

Bart Vlaar

BIMSA

Dongyu Wu

BIMSA

Qijun Yan

BIMSA

Qi Zhang

BIMSA

Bowen Zhao

BIMSA

Yuan Zhou

YMSC